Wie ben ik?

Na het voltooien van mijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht (UM) ben ik beëdigd als advocaat in het arrondissement Limburg en heb ik 5 jaar ervaring opgedaan bij een Limburgs kantoor. Om mijn kennis te verbreden en om beter zicht te krijgen op het reilen en zeilen binnen een organisatie en de specifieke wensen van ondernemers, heb ik begin 2017 een uitstap gemaakt naar het bedrijfsleven als Legal Counsel.

Door de jaren heen ben ik veelvuldig in aanraking gekomen met het ondernemingsrecht, het faillissementsrecht, het algemeen verbintenissenrecht, het arbeidsrecht en het personen- en familierecht. Ik heb ruime ervaring in zowel een adviespraktijk alsook in een procespraktijk. Eind 2017 heb ik besloten de stap te zetten naar het ondernemerschap en mijn eigen kantoor te openen. Gezien mijn achtergrond richt ik mijn praktijk op zowel ondernemers alsook particulieren en om die reden bestaat mijn praktijk ook uit twee componenten.

Rachel Smeets

Advocaat

Enerzijds het “juridisch management” en anderzijds “de advocatuur”. Dat impliceert dat ik enerzijds (vooral bij ondernemingen) een inschatting maak van de juridische risico’s, waarna ik deze zoveel mogelijk beperk door voorzieningen te treffen.

Ik bied voorts aantrekkelijke starterspakketten aan, waarbij ik ervoor zorg dat voor een vaste prijs uw onderneming juridisch gezien bulletproof is. Hierbij kan ik terugvallen op mijn ervaring in het bedrijfsleven, waardoor ik weet wat er speelt binnen een (groot, maar ook een klein) bedrijf.

Anderzijds ben ik graag bereid mijn toga aan te trekken en te strijden voor uw recht. Mijn motto is dat voorkomen beter is dan genezen, maar ik ga hoe dan ook tot het uiterste om recht te doen aan uw specifieke situatie.

Ik werk zowel op basis van een uurtarief, met vaste prijsafspraken en abonnementen, maar ook op toevoegingsbasis. Korte lijnen, heldere en duidelijke communicatie, inlevingsvermogen en no nonsens zijn kernbegrippen die in mijn dagdagelijkse bezigheden een grote rol spelen.

Rachel Smeets

Advocatuur & Juridisch management

Advocatuur

Ook al sta je in je recht, het vergt vaak wilskracht, doorzettingsvermogen en veerkracht om je recht te krijgen. Dat betekent dat je als advocaat ook veel meer dan enkel “de advocatuur uitoefent” en “advocaat bent”. Sterker nog, mijns inziens is het van cruciaal belang dat je - naast een goede en gedegen kennis van de wet-, regelgeving en jurisprudentie - ook sociaal vaardig en toegankelijk bent. Je fungeert immers als vraagbaak, tussenpersoon en vertrouwenspersoon in soms levensbepalende zaken. Een goede informele sfeer tussen cliënt en advocaat is dan ook van cruciaal belang om uw belangen optimaal te kunnen behartigen. Je deelt immers meer dan eens lief en leed. Als advocaat ben ik veelvuldig in aanraking gekomen met diverse rechtsgebieden en ik voer momenteel een praktijk op het gebied van:

Juridisch management

Voorkomen is beter dan genezen, om die reden vormt juridisch management een belangrijk onderdeel van mijn praktijk. Door mijn ervaring binnen het bedrijfsleven weet ik wat er speelt en op welke manier veel ergernissen en aansprakelijkheden voorkomen kunnen worden.

Juridisch management betreft het geheel aan zaken waar u als ondernemer rekening mee dient te houden op juridisch gebied. Te denken valt in de eerste plaats aan adequate en op maat gemaakte algemene voorwaarden, disclaimers, nieuwe wetgeving met betrekking tot privacyregels, (model) arbeidscontracten, maar ook dossieropbouw richting werknemers, het opstellen en beoordelen van (internationale) contracten en LOI’s en het oprichten en liquideren van vennootschappen.

Het idee is dat ik een “juridische scan” uitvoer en de pijnpunten binnen uw onderneming benoem en indien gewenst oppak en uitwerk. In dat kader bied ik ook starterspakketten aan tegen een vast tarief.

Neem contact op voor een intakegesprek en nadere kennismaking!

Juridische problemen?

NEEM CONTACT OP

info@rachelsmeets.nl
Sint Annalaan 21, 6214 AA Maastricht, Nederland